ขั้นตอนในการตรวจสอบรับบ้านด้วยตนเองมีอะไรบ้าง

การตรวจรับบ้าน คือ  การตรวจสอบขั้นตอนสุดท้าย ก่อนผู้ซื้อจะเซ็นต์รับบ้าน โดยเป็นขั้นตอนที่ผู้ซื้อ ต้องให้ความสำคัญ รวมทั้งต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนมากๆ ในการพิจารณา เพราะเมื่อคุณลงนามไปแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับกับสภาพบ้านนั้น

เตรียมตัวก่อนไปตรวจรับบ้าน

ควรไปแต่เช้าเพราะมีแสงเพียงพอสำหรับการตรวจ พยายามตรวจในส่วนมองเห็นได้ สำหรับในส่วนของโครงสร้างที่มองไม่เห็น คุณอาจสอบถามระบบการก่อสร้างโดยรวมก็ได้ อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไปด้วย เช่น

·         ตลับเมตร ใช้วัดระยะต่างๆ ว่าตรงตามแบบบ้านรึเปล่า

·         อุปกรณ์ทำเครื่องหมาย  เช่น เทปพันสายไฟ หรือ ชอล์กเขียน ที่ไม่ทำให้วัสดุเสียหาย

·         ไฟฉาย  ใช้ส่องบริเวณที่มืด

·         ลูกแก้ว ใช้ทดสอบความลาดเอียงของพื้น เป็นต้น

·         ขนมปังก้อน  ใช้โยนลงในชักโครง เปรียบเสมือนเป็นสิ่งปฎิกูล ใช้ตรวจสอบระบบชักโครก ว่าดูดดีไหม

·         ไขควงวัดไฟ  ใช้ตรวจสอบไฟฟ้าในระบบ ว่ามีไฟรั่วตรงไหนหรือไม่ แต่การตรวจระบบไฟขอให้คุณระวังไว้ให้มาก เพราะอาจเกิดอันตรายได้

ตรวจตามเช็คลิสต์

คุณควรใช้วิธีตรวจให้เสร็จเป็นห้องๆ ไป โดยเริ่มจากประตูหน้าบ้าน ไล่ไปจนถึงห้องด้านในสุด และใช้การตรวจสอบโดยไล่สายตาจากพื้นไปจนถึงฝ้าเพดาน ทำอย่างเป็นระบบ ควรพาเพื่อน หรือญาติพี่น้องมาด้วยหลายๆคน เพราะจะได้แบ่งหน้าที่กันทำ ช่วยดูตามจุดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง บางคนอาจมีหน้าที่จด บางคนมีหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า , บางคนตรวจสอบหลังคา เป็นต้น พยายามอย่าพลาดรายละเอียดไป เพราะถ้าต้องมาร้องขอซ่อมทีหลัง อาจยุ่งยากกว่าเดิม

หลังจากที่คุณได้ตรวจรับบ้านเรียบร้อย อย่าลืมจดบันทึกอย่างละเอียด รวมถึงถ่ายรูปจุดที่ต้องการแก้ไข ให้กับทางโครงการและต้องซ่อมแซมให้เสร็จก่อน ที่จะเซ็นรับโอนเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแจ้งให้ทางโครงการรับทราบและมีหลักฐาน ด้วยการแนบรายการจดบันทึก กับรูปภาพเป็นหลักฐานอ้างอิงแนบใส่เข้าไปด้วย และทางโครงการก็จะรับเรื่องเพื่อส่งต่อให้ช่างมาดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณพบว่าทางโครงการอยากให้คุณเซ็นรับก่อน แล้วค่อยมาซ่อมคืนให้ทีหลัง หรือกล่าวอ้างว่าบ้านมีประกันแล้วไม่ต้องกังวล สามารถเซ็นได้เลย คุณต้องคุยให้แน่ชัดถึงความตั้งใจของคุณ เสียก่อนว่าคุณต้องการให้โครงการซ่อมแซมก่อน หรือพูดคุยและตกลงว่าต้องการส่วนใด โดยเป็นงานที่ต้องยอมรับได้ เนื่องจากบางจุดคุณอาจไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบ 100% นอกจากนี้ถ้าคุณต้องการให้ทางโครงการปรับปรุงในจุดเล็กๆ น้อยๆ มาก อาจทำให้ได้บ้านช้าไปอีก